Selecteer een pagina
Uw vocht- en gevelspecialist! Bel +31 (0)34 628 30 52

Grondstabilisatie en bodemstabilisatie

Een ernstig probleem. Uw vloer, weg of huis is verzakt. Hopeloos? Nee, gelukkig niet. Ons bedrijf Alba-Vochtwering verhelpt verzakkingen in vloeren, wegen of huizen door bodeminjecties.

Bodeminjectie

Bij bodeminjectie spuiten wij een vloeistof in de bodem zodat deze hard wordt. De bodem fungeert dan na stabilisatie als fundering of als grond kerende muur. Bodemstabilisatie is daarom een prima alternatief voor het plaatsen van damwanden en het boren van groutpalen.

Er zitten meer voordelen aan deze aanpak dan sec de oplossing. Deze werkwijze veroorzaakt geen trillingen. Injecteren van de bodem kan op moeilijk bereikbare plaatsen. En er kan vlak langs de fundering worden afgegraven.

Voor we aan de slag kunnen, is inspectie van de bodem een belangrijke randvoorwaarde. Alleen grond met een goede doorlaatbaarheid kan worden ingespoten met vloeistof. Afhankelijk van de boden kiezen wij voor een specifieke injectievloeistof. Deze vloeistof kan variƫren van dun tot stroperig (waterglas) tot dik (grout, een combinatie van water en cement). Eindresultaat is een stabiele bodem en het stoppen van verdere verzakkingen.

Welafdichting

Als een waterdichte grondlaag beschadigd is, komt het spanningswater, dat zich onder de grondlaag bevindt, omhoog. Dat wordt een wel genoemd. Bij het afdichten van een wel komt veel kijken. De grondlagen worden door geotechnisch grondonderzoek in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk langs welke grondlaag de wel zich omhoog werkt. Met de gegevens van het grondonderzoek wordt een injectieplan gemaakt, waarbij het juiste injectiemateriaal wordt gezocht.

Het ontstaan van een wel kan op een aantal verschillende manieren gebeuren. Het beschadigen van de grondlaag komt vaak door het plaatsen van een damwand of boorpaal, maar ook bij het maken van een gestuurde boring of het aanbrengen van filters voor bemaling. Bij het injecteren van een wel wordt de leiding in de stroom van het water geplaatst. Bij het injecteren wordt de injectievloeistof het kanaal van de wel ingepompt. Als de wel is afgedicht blijft het water weer onder de waterdichte laag staan.